Xin chúc mừng khách NGUYỄN THỊ MINH THY đã đậu Visa du lịch TRUNG QUỐC, 3 tháng 1 lần

Xin chúc mừng khách NGUYỄN THỊ MINH THY đã đậu Visa du lịch TRUNG QUỐC, 3 tháng 1 lần

- Xin chúc mừng khách NGUYỄN THỊ MINH THY đã đậu Visa du lịch TRUNG QUỐC, 3 tháng 1 lần, được nhập cảnh lưu trú 30 ngày.

Thủ tục của visa diện thăm thân nhân

X

Hỗ trợ trực tuyến