Xin chúc mừng Chị Nguyễn Thị Huệ TPHCM đã đậu visa du lịch Trung Quốc

Xin chúc mừng Chị Nguyễn Thị Huệ TPHCM đã đậu visa du lịch Trung Quốc

Xin chúc mừng Chị Nguyễn Thị Huệ TPHCM đã đậu visa du lịch Trung Quốc

Thời hạn: 3 tháng / lần.

Thủ tục của visa diện thăm thân nhân

X

Hỗ trợ trực tuyến