Tục cúng Thanh Minh của người Hoa Quảng Đông

Tục cúng Thanh Minh của người Hoa Quảng Đông

清明節,我哋唐人有啲俗稱"拜山"、"行青"或"踏青"。唐山(廣東)老家拜清之俗係"各處鄉村各處例",廣州人同南番順三邑人過清明節係有"踏青"之俗,即係成個家族人一齊到郊外遊玩同拜祭祖墳,而東莞人嘅就有食艾角、壽桃糕之俗,四邑人就食燒餅、雞屎藤、雞蛋糕過清明等等。舊時我哋老一輩嘅唐人又有清明節門外插柳枝嘅習俗,唐人拜完家山之後又有喺祖先嘅墳墓上壓壓"溪錢"嘅習俗,以示祭祀完畢。廣東潮州、汕頭地區嘅鶴佬族就有喺祖墳度四散"五色鬼錢"之俗等等。
Ngày lễ truyền thống của người Quảng Đông
TỤC CÚNG THANH MINH CỦA NGƯỜI QUẢNG ĐÔNG
-Tết Thanh Minh,người Quảng Đông chúng ta còn gọi là “bái sơn” (bai sán), “hành thanh” (hằng tsíng) hoặc “đạp thanh” (tạp tsíng). Tập tục cúng Thanh Minh ở Quảng Đông quê nhà là “mỗi nơi 1 tập tục”, người Quảng Châu và Tam Ấp Nam Phiên Thuận cúng Thanh Minh thì có tập tục Đạp Thanh tức là khi đi tảo mộ là cả gia tộc cùng nhau đi cúng tổ tiên và sau đó đi ngoại ô du ngoạn.Còn người Đông Quản thì ăn bánh lá ngãi,bánh thọ đào.Người Tứ Ấp thì ăn bánh nướng,bánh lá mơ, bánh bông lan v.v... Ngày xưa vào tết Thanh Minh người Quảng Đông còn có tập tục cắm liễu ở trên cửa nhà,ngoài ra người Quảng Đông chúng ta còn tục dằn giấy “khê tiền” lên mộ tổ, ngụ ý là đã cúng xong tổ mộ. Còn tộc người Hạc Lão ở khu vực Triều Châu và Sán Đầu của Quảng Đông thì có tục Thanh Minh xong gãi giấy “ngũ sắc quỷ tiền” lên tổ mộ.

Thủ tục của visa diện thăm thân nhân

X

Hỗ trợ trực tuyến