Thông báo Tuyển sinh - Hệ chuyên ban - Khoá Mùa Xuân 2023 của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Long Hoa

Thông báo Tuyển sinh - Hệ chuyên ban - Khoá Mùa Xuân 2023 của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Long Hoa

- Thông báo Tuyển sinh - Hệ chuyên ban - Khoá Mùa Xuân 2023 của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Long Hoa. (Tại Đài Loan)

1) ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

- Tốt nghiệp từ THPT trở lên

- Điểm Trung bình 10/11/12 từ 6.0 trở lên

- Nam nữ độ tuổi từ 18-24 (40 chỉ tiêu: 2/3 Nam, 1/3 nữ), Số lượng có hạn.

- Sức khỏe, tinh thần tốt

- Tiếng Trung giao tiếp cơ bản

2) NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO:

- Ngành Kỹ sư Hoá và vật liệu công nghệ

3) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 4 NĂM

- Năm 1 và năm 3: Học tại Trường

- Năm 2 và năm 4: thực hành tại doanh nghiệp có hưởng lương

4) LÀM THÊM VÀ THỰC TẬP

- Lương làm thêm: Khoảng 140 nghìn VNĐ/ 1 giờ

- Lương thực tập: Khoảng 21 triệu VNĐ/ 1 tháng

5) HỌC BỔNG TỪ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP:

- Học phí HK1 được giảm 50%: khoảng 20 triệu.

- Học phí HK2 được giảm 50%: khoảng 20 triệu

- Học bổng từ doanh nghiệp hỗ trợ: Khoảng 190 triệu

=> Tổng cộng học bổng trong suốt quá trình 2 năm học 2 năm thực tập tại doanh nghiệp: Khoảng 230 triệu

6) CÁC KHOẢN CHI PHÍ:

- Học phí năm 1 : Khoảng 40 triệu (Đã giảm 50%)

- Học phí năm 2: Khoảng 80 triệu

- Học phí năm 3: Khoảng 80 triệu

- Học phí năm 4: Khoảng 80 triệu

- KTX năm 1: Khoảng 20 triệu

- KTX năm 3: Khoảng 20 triệu

- KTX năm 2: Miễn phí

- KTX năm 4: Miễn phí

- Bảo hiểm & các phí khác: Khoảng 40 triệu

- Sinh hoạt phí trong 4 năm: Khoảng 200 triệu

=> Tổng cộng các khoản chi: Khoảng 520 triệu

7) CÁC KHOẢN THU NHẬP

- Năm 1: Khoảng 150 triệu (Tiền làm thêm 20 giờ/ 1 tuần)

- Năm 3: Khoảng 150 triệu (Tiền làm thêm 20 giờ/ 1 tuần)

- Năm 2: Khoảng 260 triệu (Tiền thực tập tại doanh nghiệp)

- Năm 4: Khoảng 260 triệu (Tiền thực tập tại doanh nghiệp)

=> Tổng cộng thu nhập: Từ khoảng 820 triệu.

* Mọi thông tin về vấn đề tuyển sinh du học Đài Loan, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

Thủ tục của visa diện thăm thân nhân

X

Hỗ trợ trực tuyến