Ngũ bang người Hoa tại chợ Lớn

Ngũ bang người Hoa tại chợ Lớn

NGŨ BANG NGƯỜI HOA TẠI CHỢ LỚN

Bạn có biết tại Chợ Lớn cũng có các bang người Hoa chứ ?

1. Quảng Đông - 廣東, còn được gọi là Quảng Triệu, gọi tắt là người Quảng. Về ngôn ngữ, người Quảng nói tiếng Việt (粵). Việt là tên gọi cổ của tỉnh Quảng Đông.

2. Triều Châu - 潮州, còn được gọi là Tiều. Về ngôn ngữ, người Tiều nói tiếng Tiều (潮)

3. Hải Nam - 海南, còn được gọi là Quỳnh Phủ. Về ngôn ngữ, người Hải Nam nói tiếng Quỳnh (瓊)

4. Phúc Kiến - 福建 , còn được gọi là Mân. Về ngôn ngữ, người Phúc Kiến nói tiếng Mân (閩)

5. Sùng Chính - 崇正, còn được gọi là Khách Gia, gọi tắt là người Hẹ. Về ngôn ngữ người Hẹ nói tiếng Khách (客)

Thủ tục của visa diện thăm thân nhân

X

Hỗ trợ trực tuyến