HỒNG TIỀN NGƯỜI HOA (Lầy xìa tsìn)

HỒNG TIỀN NGƯỜI HOA (Lầy xìa tsìn)

HỒNG TIỀN NGƯỜI HOA (紅錢)

- Bạn có để ý mỗi khi tết đến xuân về ở cửa chính mỗi căn nhà của người Hoa (Quảng Đông) chúng ta thường hay dán 3 hoặc 5 tờ giấy đỏ lớn, còn mỗi trang thờ trong thì mỗi dán ngang một tờ giấy màu đỏ nhỏ. Những tờ giấy đỏ đấy được gọi là HỒNG TIỀN (紅錢), đọc là hùng tsìn .

- Tập tục dán HỒNG TIỀN "紅錢" để đón tết cổ truyền của người Hoa (Quảng Đông) có rất lâu đời, có gần 4000 năm lịch sử, nguồn gốc của nó là theo những đợt di cư lớn của tổ tiên người Hoa (Quảng Đông) xưa kia từ miền Bắc và khu vực Trung Nguyên vào đất Lĩnh Nam. Sau đó tập tục này được lan truyền rộng rãi ở khắp nơi.

- Dán những tờ hồng tiền đơn giản nhưng đối với người Hoa lại rất có ý nghĩa vì nó mang ý là hồng vận đương đầu, tiền vô như nước, buôn bán thuận lợi, gia đạo bình an. Một vật cát tường đại diện cho sự giàu sang tiền tài và có thể trừ tà tiêu tai theo quan niệm Đạo Giáo của người Quảng Đông chúng ta. Và tập tục dán hồng tiền đến nay không những không bị quên lãng mà ngược lại nó còn được truyền bá rộng rãi đến các dân tộc khác.

- Hùng tsìn là cách gọi của người Quảng Đông nói giọng Quảng Châu, còn người Quảng Đông ở khu vực Cao Liêm thì hay gọi là "lầy xìa tsìn".

-Tip nhỏ : Bạn có đi dạo thấy nhà nào mà dán hồng tiền ngay cửa thì chắc chắn là nhà Người Hoa

Thủ tục của visa diện thăm thân nhân

X

Hỗ trợ trực tuyến