Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Hoa giao tiếp cấp tốc nghe-nói, luyện phản xạ. Lớp dành cho người bận rộn. sáng thứ 7, CN tại Q6. Dự kiến 6.6.2020 khai giảng

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Hoa giao tiếp cấp tốc nghe-nói, luyện phản xạ. Lớp dành cho người bận rộn. sáng thứ 7, CN tại Q6. Dự kiến 6.6.2020 khai giảng… Đọc tiếp