Khóa học tiếng Hoa Online

Nhân thức được nhu cầu học tập của những học viên có khoảng cách địa lý xa, không thể đến học trực tiếp tại lớp, nên Trung Tâm Gia Sư Hoa Văn Trung Hoa (ZH) xây dựng hình thức học online. Dùng công nghệ thông tin, để giúp xóa bỏ khoảng cách không gian và thời gian, hỗ trợ tốt hơn cho niềm đam mê học tập của học viên. Từ năm 2015, Trung Tâm Gia Sư Hoa Văn Trung Hoa (ZH) đã áp dụng hình thức học tiếng Hoa online, đến nay đã có hơn 500 học viên từ các nơi theo học.… Đọc tiếp