Bạn cảm thấy tiếng Hoa khó nhất ở phần (chỗ) nào?.

Bạn cảm thấy tiếng Hoa khó nhất ở phần (chỗ) nào?.

A. Bạn cảm thấy tiếng Hoa khó nhất ở phần (chỗ) nào?.

- 你觉得学习中文最难的部分是什么?

Nǐ jué de xué xí zhōng wén zuì nán de bù fèn shì shén me ?

觉得jué de: Cảm thấy

最zuì: Nhất (So sánh nhất)

难nán: Khó

部分bù fèn: bộ phận (Phần nào đó)

汉字(hàn zì) : Chữ Hán

B. Các bạn bình chọn cho tùy chọn này bên dưới theo thứ tự nhé.

1. 音调(yīn diào) : Âm điệu

2. 听力(tīng lì): Nghe

3. 说(shuō): Nói

4. 写作(xiě zuò : Viết

5. 汉字(hàn zì) : Chữ Hoa (Trung, Hán)

6. 成语(chéng yǔ) : Thành ngữ

7. 拼音(pīn yīn): Pinyin phiên âm

8. 语法(yǔ fǎ) : Ngữ pháp

9. 阅读(yuè dú ) : Đọc

10. 中文很简单: Tiếng Hoa rất dễ

Thủ tục của visa diện thăm thân nhân

X

Hỗ trợ trực tuyến